Ko te manu e kai ana i te miro, nōna te
ngahere. Engari, ko te manu e kai ana i te
mātauranga, nōna te ao.

This website is proudly created by Whakaaro Factory